AKAN DATANG

Peringkat ini akan memahirkan anda mengeja satu suku kata terbuka iaitu dimulai dengan sebarang huruf konsonen (K) dan diakhiri dengan sebarang huruf vokal (V).

Terdapat 2 bentuk latihan, iaitu mengecam dan mendengar.

KEMAHIRAN MENGECAM

KEMAHIRAN MENDENGAR

Memahirkan penguasaan suku kata terbuka dengan melengkapkan perkataan yang mengandungi 2 suku kata terbuka (KVKV).

Terdapat 3 bentuk latihan :

  1. Melengkapkan perkataan di akhir atau di awal perkataan.
  2. Mengecam perkataan berdasarkan gambar atau audio.
  3. Latihan membaca dengan menyusun perkataan pada tempatnya.

LENGKAPKAN PERKATAAN KVKV

BACAAN MUDAH KVKV

Memahirkan penguasaan suku kata terbuka dengan melengkapkan perkataan yang mengandungi 3 suku kata terbuka (KVKVKV).

Terdapat 2 set latihan melengkapkan perkataan KVKVKV berpandukan audio dan gambar.

LENGKAPKAN PERKATAAN KVKVKV

Melanjutkan kemahiran kepada suku kata KVK yang berakhir dengan konsonan. Kemahiran ini memberikan idea kepada murid bagaimana membunyikan suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan.


Set latihan masih dalam pembinaan.