Video Pengajaran
Bahasa Melayu | Tahun 3 Masalah Pembelajaran

Unit 1

Unit 1 : Keluarga saya

 

Sub-Unit : 1.1 Mendengar dan Bertutur (Ayat perintah) 

Unit : 1 (Kekeluargaan)

Sub-Unit : 1.4 Bersihnya halaman rumahku  

Unit 2

Unit : 2 (Suku kata)

Sub-Unit : 2.1 Suku kata tertutup

Unit : 2 (Suku kata)

Sub-Unit : 2.1 Suku kata tertutup

Unit 3

Unit : 3 (Sayangi keluarga)

Sub-Unit : Membaca ayat perintah

Unit : 3 (Sayangi keluarga)

Sub-Unit : 3.2 Keluarga Kamal

Unit : 3 (Sayangi keluarga)

Sub-Unit : 3.3 Suku kata tertutup (Halaman Rumahku)

Unit 4

Unit : 4 Kebersihan dan kesihatan

Sub-Unit : 4.1 Membaca suku kata kvk

Unit : 4 Kebersihan dan kesihatan

Sub-Unit : 4.1 Membaca suku kata kvk

Unit : 4 Kebersihan dan kesihatan

Sub-Unit : 4.1 Membaca suku kata kvk