Video Pengajaran & Latihan Interaktif
Pendidikan Muzik | Tahun 1 Masalah Pembelajaran

Unit 1

Unit 1 : Dunia Muzik

1.1 Mengenal Muzik

Latihan

Unit : 1 (Dunia Muzik)

Sub-Unit : 1.1 Mengenal Muzik

Unit 1 : Dunia Muzik

Bahagian 1 : Mengecam bunyi persekitaran

Unit 1 : Dunia muzik

Bahagian 2 : Lagu Air Pasang Pagi

Unit 2

Unit : 2 (Menyanyi mengikut muzik)

Sub-Unit : 2.2 Lagu rakyat (Bapaku pulang)

Unit : 2 (Menyanyi mengikut muzik)

Sub-Unit : 2.2 Jenis pergerakan

Unit : 2 (Menyanyi mengikut muzik)

Sub-Unit : 2.2 Lagu rakyat (Air pasang pagi)

Unit : 2 (Menyanyi mengikut muzik)

Sub-Unit : 2.2 Lagu rakyat (Selamat Hari Jadi)

Unit 2 : Belajar menyanyi

Bahagian 2 : Lagu Bapaku Pulang

Unit 2 : Belajar menyanyi

Bahagian 2 : Lagu Bapaku Pulang

Unit 2 : Belajar menyanyi

Bahagian 2 : Lagu Bapaku Pulang

Unit 2 : Belajar menyanyi

Bahagian 4 : Lagu Lompat Si Katak Lompat

Unit 3

Unit 3 : Pengalaman muzikal

Sub : 3.1 Meniru bunyi

Unit 3 : Pengalaman muzikal

Sub : 3.2 Mengecam bunyi

Unit 4

Unit : 4 (Pengalaman Muzikal)

Sub-Unit : 4.2 Perkusi badan