Video Pengajaran & Latihan Interaktif
Pendidikan Muzik | Tahun 3 Masalah Pembelajaran

Unit 1

Unit 1 : Melodi riang ria

1.1 Menyanyi secara berkumpulan

Unit : 1 (Melodi riang ria)

Sub-Unit : 1.1 Latihan pemanasan suara

Unit : 1 (Melodi Riang Ria)

Sub-Unit : 1.1 (Menyanyi secara berkumpulan : Lagu Bersua Kembali)

Unit : 1 (Melodi Riang Ria)

Sub-Unit : 1.1.2 Kenali pic

Unit : 1 (Melodi Riang Ria)

Sub-Unit : 1.3 Kenali pic

Unit 2

Unit : 2 Muzik dan Gerakan

Sub-Unit : 2.1 Bergerak mengikut lagu

Unit : 2 (Menyanyi mengikut muzik)

Sub-Unit : 2.2 Lagu rakyat (Tepuk amai-amai)

Unit 3

Unit : 3 (Degupan Muzik)

Sub-Unit : 3.1 (Lagu Jong-jong inai)