Video Pengajaran
Pengurusan Diri | Tahun 3 Masalah Pembelajaran

Unit 1

Unit : 1 (Sekolah, Duniaku)

Sub-Unit : 1.1 Kenali rakan saya

Unit : 1 (Sekolahku Duniaku)

Sub-Unit : 1.3 (Kenali warga sekolah)

Unit 2

Unit : 2 Kebun mini

Sub-Unit : 2.5 (Menanam taugeh)

Unit 3

Unit : 3 (Bijak Cermat Diri Selamat)

Sub-Unit : 3.1 (Kenal sentuhan selamat dan tidak selamat)

Unit : 3 (Bijak Cermat Diri Selamat)

Sub-Unit : 3.3 Peraturan di bilik masak

Unit 5

Unit : 5 (Amalan budaya sopan)

Sub-Unit : 5.1 Budi bahasa amalan kita