Video Pengajaran
Pendidikan Seni Visual | Tahun 2 Masalah Pembelajaran

Unit 1 : Seronoknya melukis

Teaching & Learning Video
Unit 2 : Mari berkreativiti

2.1 Corak tidak terancang
Video pembelajaran dan pengajaran

2.2 Corak terancang
Video pembelajaran dan pengajaran


Latihan : Muat turun

2.3 Projek corak dan rekaan Video pembelajaran dan pengajaran

Unit 3 : Tiru muka saya

Teaching & Learning Video
Unit 4 : Cintai warisan kita

Teaching & Learning Video