Video Pengajaran
Pendidikan Seni Visual | Tahun 3 Masalah Pembelajaran

Unit 1

Unit : 1 ( Alam Sumber Inspirasi Seni)

Sub-Unit : 1.2 Unsur Seni Garisan

Unit : 1 (Alam sumber inspirasi seni)

Sub-Unit : 1.3 Unsur seni jalinan

Unit : 1 Alam Sumber Inspirasi Seni

Sub-Unit : 1.4 Unsur seni rupa

Unit 2

Unit : 2 (Kreativitinya bermula dari sini)

Sub-Unit : 2.1 Corak terancang

Unit : 2 (Kreativiti bermula dari sini)

Sub-Unit : 2.2 Anyaman

Unit 3

Unit : 3 (Daripada idea kita membina)

Sub-Unit : 3.1 Binaan mudah (Origami)

Unit : 3 (Daripada idea kita membina)

Sub-Unit : 3.1 Binaan mudah (Penanda buku)