Video Pengajaran & Latihan Interaktif
Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar | Tahun 5 Masalah Pembelajaran

Unit 1

1.1 Keperluan asas manusia

 

1.2 Kepentingan eperluan asas manusia

 

Unit 2

Unit 2 : Haiwan

Keperluan asas haiwan

 

Unit 2 : Haiwan

Kitar hidup haiwan

 

Unit 3

Unit 3 : Keperluan asas

Kepentingan keperluan asas

 

Unit 3 : Keperluan asas

Tutorial

 

Unit 3 : Keperluan asas

Menghargai keperluan asas.

 

Unit 3 : Keperluan asas

Keperluan asas tumbuhan

 

Unit 4

Unit 4 : Tenaga elektrik

Sumber tenaga elektrik

 

Unit 4 : Tenaga elektrik

Kepentingan dan penjimatan

 

Unit 3 : Keperluan asas

Litar elektrik

 

Unit 5

Unit 5 : Petroluem